24 & 25 Μαΐου 2017: Σεμιναριακές διαλέξεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

Στα πλαίσια του μαθήματος «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγματοποιούνται σεμιναριακές διαλέξεις πάνω σε ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τεχνολογίες, πρωτόκολλα επικοινωνίας και αλγορίθμους για την ενίσχυση της ασφάλειας σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα.

Οι διαλέξεις είναι ανοικτές για τα μέλη ΕΠ/Πανεπιστημιακούς υποτρόφους και τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου.

Οι σεμιναριακές διαλέξεις ολοκληρώνονται την τρέχουσα εβδομάδα ως εξής:

Tην Τετάρτη 24/5/2017 και ώρα 15.00 στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακού του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου και θα παρουσιαστούν τα παρακάτω ερευνητικά αποτελέσματα σε αλγορίθμους και εργαλεία κρυπτογράφησης.

 • Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Σμπόνια Ιωάννα θα παρουσιάσει τα πρωτόκολλα πιστοποίησης χρηστών, με βάση την ερευνητική εργασία: “Dynamic Distributed Key Infrastructures and Dynamic Identity Verification and Authentication(DIVA) — (DIVA) and Turning Biometrics into a One-Time-Pad FIC Hot Topics One-by-One” του André Jacques Brisson
 • Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Νάσης Βασίλειος θα παρουσιάσει έναν κατανεμημένο αλγόριθμο συμμετρικής κρυπτογράφησης με βάση την ερευνητική εργασία: A Review On Securing Distributed Systems Using Symmetric Key Cryptography” των Ramesh Babu, George Abraham και Kiransinh Borasia
 • Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Μπούσης Παναγιώτης θα παρουσιάσει έναν αλγόριθμο που βασίζεται στην χρήση ελλειπτικών καμπυλών που μπορεί να εφαρμοστεί στην cloud τεχνολογία με βάση την ερευνητική εργασία: “Data Security in Cloud Architecture Based on Diffie Hellman and Elliptical Curve Cryptography” των Neha Tirthani και Ganesan
 • Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Γακηλάζου Βασιλική* θα παρουσιάσει τα μηχανισμούς ασφάλειας για IoT δίκτυα, με βάση την ερευνητική εργασία: “Enforcing Security Mechanisms in the IP-Based Internet of Things: An Algorithmic Overview” των Simone Cirani , Gianluigi Ferrari και Luca Veltri
 • Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Τσαραδήμας Ιωάννης θα παρουσιάσει επιθέσεις σε συμμετρικούς αλγορίθμους κρυπτογράφησης με βάση την ερευνητική εργασία: “Enhancement the Security of AES Against Modern Attacks by Using Variable Key Block Cipher” των Shabaan Sahmoud, Wisam Elmasry και Shadi Abdulfa
 • Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Μαστραπάς Ελευθέριος θα παρουσιάσει συστήματα Κρυπτογραφησης Ελλειπτικών Καμπυλών σε Κβαντικά Κρυπτοσυστήματα
 • Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αμπελογιάννη Βασιλική θα παρουσιάσει επιθέσεις και μηχανισμούς ασφάλειας που βασίζονται στη χρήση ελλειπτικών καμπυλών.

* Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Γακηλάζου Βασιλικής είχε αρχικώς προγραμματιστεί για την Τετάρτη 10/5/2017, αλλά μετατέθηκε για την τρέχουσα εβδομάδα. Στη θέση της, στις 10/5/2017, πραγματοποίησε παρουσίαση ο μεταπτυχιακός φοιτητής Τσακάι Οντισέι σχετικά με επιθέσεις σε συναρτήσεις κατακερματισμού με βάση την ερευνητική εργασία: “Attacks on and Advances in Secure Hash Algorithms” του Neha Kishore.

 

Tην Πέμπτη 25/5/2017 και ώρα 17.00 στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακού του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου και θα παρουσιαστούν τα παρακάτω ερευνητικά αποτελέσματα σε αλγορίθμους και εργαλεία κρυπτογράφησης:

 • Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Καρανίκας Μιχαήλ θα παρουσιάσει μηχανισμούς ασφάλειας για τη διαχείριση αρχείων με βάση την ερευνητική εργασία: “Cryptographic Security for a High-Performance Distributed File System” των Roman Pletka και Christian Cachin
 • Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Πολύζος Γρηγόριος θα παρουσιάσει επιθέσεις σε αλγορίθμους κρυπτογράφησης με βάση την ερευνητική εργασία: “Design, Analysis, and Implementation of ARPKI: an Attack-Resilient Public-Key Infrastructure” των David Basin, Cas Cremers, Tiffany Hyun-Jin Kim, Adrian Perrig, Ralf Sasse και Pawel Szalachowski.
Please follow and like us:

Αναβολή Σεμιναριακών διαλέξεων Τετάρτης 10/5/2017

Λόγω έκτακτης απουσίας της διδάσκουσας, κας Βασιλικής Λιάγκου, οι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 10/5/2017 σεμιναριακές διαλέξεις αναβάλλονται και θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17/5/2017 και ώρα 16.30 στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακού του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου.

Please follow and like us:

Σεμιναριακές διαλέξεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

Στα πλαίσια του μαθήματος «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πραγματοποιούνται σεμιναριακές διαλέξεις πάνω σε ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τεχνολογίες, πρωτόκολλα επικοινωνίας και αλγορίθμους για την ενίσχυση της ασφάλειας σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα. Οι διαλέξεις θα είναι ανοικτές για τα μέλη ΕΠ/Πανεπιστημιακούς υποτρόφους και τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου.

Οι δύο πρώτες σεμιναριακές διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10/5/2017 και ώρα 16.30 στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακού του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου και θα παρουσιαστούν τα παρακάτω ερευνητικά αποτελέσματα για την ενίσχυση της ασφάλειας σε Internet of Τhinks (ΙοΤ) δίκτυα:

 • Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Γακηλάζου Βασιλική θα παρουσιάσει τα πρωτόκολλα επικοινωνιών και τους κρυπταλγορίθμους που μπορούν να εφαρμοστούν σε IoT δίκτυα για την ενίσχυση της ασφάλειάς τους, με βάση την ερευνητική εργασία: “Enforcing Security Mechanisms in the IP-Based Internet of Things: An Algorithmic Overview”, των Simone Cirani , Gianluigi Ferrari και Luca Veltri
 • Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Μασκλαβάνος Ιωάννης θα παρουσιάσει μια υλοποίηση κρυπταλγορίθμου που βασίζεται στις ελλειπτικές καμπύλες που μπορεί να εφαρμοστεί σε συσκευές δικτύου IoT με βάση την ερευνητική εργασία: Optimized ECC Implementation for Secure Communication between Heterogeneous IoT Devices” των Leandro Marin, Marcin Piotr Pawlowski και Antonio Jara.

Για τις επόμενες σεμιναριακές διαλέξεις, θα αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις.

Please follow and like us: