ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η ενότητα Συναρτησιακός Προγραμματισμός του μαθήματος Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού θα εξεταστεί με εργασίες τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα  17.00-19.00   Από τη γραμματεία του ΠΜΣ.    

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε πως μέχρι την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, θα πρέπει να γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων. Θα πρέπει να γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων για όλους τους κύκλους σπουδών.   Από τη γραμματεία του ΠΜΣ.

Πρώτη συνάντηση για το Εργαστήριο του μαθήματος Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Τρίτη 17:00 – 19:00, θα γίνει η πρώτη συνάντηση για το Εργαστήριο του μαθήματος Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων στο Εργαστήριο Ε3. Διδάσκων είναι ο Δρ. Γεώργιος Τσουμάνης.