Ερευνητική διάλεξη «Αυτόνομα οχήματα και διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT): Επιστημονικές και κοινωνικές προκλήσεις» στις 26 Απριλίου

Την Τετάρτη 26/4/2017 και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί η ερευνητική διάλεξη με τίτλο «Αυτόνομα οχήματα και διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT): Επιστημονικές και κοινωνικές προκλήσεις».Το διαδίκτυο των πραγμάτων αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του διαδικτύου και αντανακλά τη δυνατότητα των συσκευών να ανταλλάσσουν πληροφορίες (όχι απλά δεδομένα), και να συνεργάζονται αυθόρμητα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αντίστοιχα, τα αυτόνομα οχήματα είναι οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν φορτία ή/και ανθρώπους με ασφάλεια και χωρίς ανθρώπινη επιτήρηση. Οι τεχνολογίες που υλοποιούν το IoT και την αυτόνομη οδήγηση αναπτύσσονται παράλληλα και ωριμάζουν συνεργατικά, αποτελώντας πυλώνες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Η ανάπτυξη των εν λόγω τεχνολογιών αντιμετωπίζει ακόμη επιστημονικές προκλήσεις, ενώ η υλοποίηση αντίστοιχων εφαρμογών (σε συνδυασμό με τον μετασχηματισμό του παγκόσμιου ιστού και των κοινωνικών δικτύων), θα επιφέρει σημαντικές κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές.

Στο πλαίσιο της διάλεξης θα συζητηθούν τρέχουσες προκλήσεις και θα παρουσιαστούν ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του εργαστηρίου Αυτόνομων Συστημάτων, στους τομείς της αυτοματοποίησης κτηριακών εγκαταστάσεων, της ενεργειακής αυτονομίας ενσωματωμένων συστημάτων και των εφαρμογών drones.

Εισηγητής: Γρηγόρης Δουμένης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Δρ. ΗΜ ΕΜΠ

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακού στο κτήριο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας.

Please follow and like us:

Ερευνητική διάλεξη «Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά Privacy-ABCs (Attribute-Based Credentials) για την προστασία της ιδιωτικότητας» στις 29 Μαρτίου

Την Τετάρτη 29/3/2017 και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί η ερευνητική διάλεξη με τίτλο «Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά Privacy-ABCs (Attribute-Based Credentials) για την προστασία της ιδιωτικότητας».

Όλες, σχεδόν, οι εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (π.χ. πρόσβαση σε περιεχόμενο με συνδρομή, ηλεκτρονικές αγορές, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.λπ.) απαιτούν από τον χρήστη ένα στοιχείο ταυτότητας ώστε να γίνει ο έλεγχος του εάν επιτρέπεται ο χρήστης να έχει πρόσβαση. Παραδοσιακά, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ο τρόπος ταυτοποίησης ενός χρήστη βασίζεται σε έναν μηχανισμό όπου ο χρήστης δίνει όνομα χρήστη και κωδικό (username – password). Επειδή ο μηχανισμός αυτός έχει αρκετές αδυναμίες και δεν είναι ασφαλής η χρήση του σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ασφάλεια και προστασία των εφαρμογών και ψηφιακών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη προσπέλαση, έχουν αναπτυχθεί πιο ασφαλείς μηχανισμοί, έχουν αναπτυχθεί πιο ασφαλείς μηχανισμοί, οι οποίοι, παρέχουν με επαρκή ασφάλεια όσον αφορά στην ταυτοποίηση του χρήστη, δεν παρέχουν, ωστόσο, ικανοποιητική προστασία των προσωπικών δεδομένων του. Δεν παρέχουν, δηλαδή, προστασία της ιδιωτικότητας του χρήστη.

Στο πλαίσιο της διάλεξης, λοιπόν, θα παρουσιαστούν τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά Privacy-ABCs για την προστασία της ιδιωτικότητας, μια νέα τεχνολογία κρυπτογράφησης που επιτρέπει τη μερική αναγνώριση κάποιων ιδιοτήτων των ατόμων που συμμετέχουν σε διαδικτυακές συναλλαγές.

Εισηγήτρια: Δρ Βασιλική Λιάγκου, Πανεπιστημιακή Υπότροφος Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Δρ Πανεπιστημίου Πατρών

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακού στο κτήριο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Ερευνητικές Διαλέξεις
Please follow and like us:

Eρευνητική διάλεξη «Επεξεργασία Ιστολογικών Εικόνων» στις 15 Μαρτίου

Την Τετάρτη 15/3/2017 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η ερευνητική διάλεξη με τίτλο «Επεξεργασία Ιστολογικών Εικόνων».

Η διάλεξη αφορά στη χρήση τεχνικών Επεξεργασίας Εικόνας και Μηχανικής Μάθησης για την ποσοτικοποίηση της παθολογικής κατάστασης ασθενών από εικόνες μικροσκοπίας.

Το πεδίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών επεξεργασίας εικόνων σε βιοϊατρικές επιστήμες. Τα τελευταία χρόνια η ανάλυση εικόνων ιστολογικών εξετάσεων έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων Ιατρών, καθώς δίδεται η δυνατότητα να βρεθούν αντικειμενικά μέτρα αξιολόγησης των παθολογικών καταστάσεων.

Στο πλαίσιο της διάλεξης, λοιπόν, θα αναδειχθεί η δυναμική του πεδίου μέσω και της εφαρμογής επεξεργασίας εικόνας σε συγκεκριμένο παράδειγμα βιοψιών ήπατος.

Εισηγητής: Δρ Νικόλαος Γιαννακέας, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Φυσικός, Δρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακού στο κτήριο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας

Ερευνητική Διάλεξη
Please follow and like us: