Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δώδεκα (12) τουλάχιστον εβδομάδες για διδασκαλία.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε εξαμήνου: τον Φεβρουάριο για το χειμερινό εξάμηνο και τον Ιούνιο για το εαρινό εξάμηνο, και επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. μπορεί να τροποποιήσει ή να μεταθέσει το χρόνο εξετάσεων ή να ορίσει και τρίτη εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ διδακτικού έτους 2016-2017

Έναρξη Μαθημάτων 20.02.2017
Λήξη Μαθημάτων 09.06.2017
Αναπλήρωση Μαθημάτων 12.06.2017 – 16.06.2017
Εαρινή Εξεταστική Περίοδος 19.06.2017 – 30.06.2017
Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 01.09.2017 – 21.09.2017

Enjoy this page? Please spread the word