Έναρξη Λειτουργίας του Νέου (Δ’) Κύκλου Σπουδών

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου (Δ’) Κύκλου Σπουδών για το Ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων»  τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο 2018.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Δικτύων και καλύπτει το θεωρητικό και τεχνολογικό μέρος της. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Δικτύων ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες και δεξιότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων στον επαγγελματικό τους τομέα και να καταστούν ανταγωνιστικότεροι σε αυτόν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων (διάλεξη και εργαστήριο) (τμήμα των διαλέξεων θα υλοποιηθεί εξ’ αποστάσεως) και το 3ο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.  Παρέχεται η δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από αίτησή τους και έγκριση της από τη Γενική Συνέλευση για μερική φοίτηση χρονικής διάρκειας Έξι (6) Ακαδημαϊκών Εξαμήνων.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων πτυχιούχοι Μηχανικών Πληροφορικής T.E., Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, πτυχιούχοι Φυσικής, Μαθηματικών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής.

Για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων το ΠΜΣ επιβάλει δίδακτρα που ανέρχονται στο ποσό των 2.880, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις.

Προβλέπεται η πλήρης  απαλλαγή από τα δίδακτρα με βάση κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια.

Προβλέπονται εκπτώσεις για τους αποφοίτους του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Προβλέπονται υποτροφίες που καλύπτουν το 100% ή/και 50% των διδάκτρων στους άριστους φοιτητές.

 

Πληροφορίες για αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του ΠΜΣ στην ιστοσελίδα http://grads.ce.teiep.gr/ θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 28/9/2018 στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ηπείρου

Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Κωστακιοί Άρτας ΤΚ: 47150

Τηλ. 2681050234 (09:00 πμ- 17:00 μμ καθημερινά)

Email: gradsce@teiep.gr

Enjoy this page? Please spread the word