Παράταση Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Δ’ Κύκλου Σπουδών

Παράταση Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Δ’ Κύκλου Σπουδών

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στον Δ’ Κύκλο Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων».

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Χρυσόστομος Στύλιος
Καθηγητής

Enjoy this page? Please spread the word