Εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας

Την Tετάρτη 29-8-2018  και ώρα 14.00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση της διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τίτλος διπλωματικής εργασίας
Τσούλος Γρηγόριος Δικτυακή Εφαρμογή Για Κατασκευαζόμενα Νευρωνικά Δίκτυα

 Η εξέταση θα είναι ανοιχτή σε όλους

Enjoy this page? Please spread the word