Πλατφόρμα Υπολογιστικού νέφους για την επεξεργασία ιστοπαθολογικών εικόνων

Περιγραφή θέματος Διπλωματικής Εργασίας:

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης εργασίας θα ενοποιηθούν εργαλεία για την μέτρηση διαφορετικών ευρημάτων σε ιστοπαθολογικές εικόνες μικροσκοπίας σε μια πλατφόρμα. Στόχος είναι η υλοποίηση υπάρχοντων αλγορίθμων, αλλά και η ανάπτυξη νέων, σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους. Επίσης θα επιδιωχθεί η βελτιστοποίηση τους με τεχνολογίες επιτάχυνσης επεξεργασίας γραφικών μέσω GPU, και παράλληλης επεξεργασίας. Στην πλατφόρμα θα υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης εικόνων παραγόμενες από σαρωτή μικροσκοπίας, τις οποίες ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί, μέσα από την πλατφόρμα. Στόχος επίσης είναι η πλατφόρμα να υποστηρίζει δημόσια βάση δεδομένων εικόνων την οποία θα μπορούν ερευνητές να κατεβάσουν για να δημιουργήσουν τα δικά τους εργαλεία.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

  • Tsipouras, N. Giannakeas, A.T. Tzallas, Z.E. Tsianou, P. Manousou, A. Hall, I. Tsoulos, E. Tsianos, “A Methodology for Automated CPA Extraction using Liver Biopsy Image Analysis and Machine Learning Techniques,” Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 140, pp. 61-68, 2017.
  • Tsiplakidou, M.G. Tsipouras, N. Giannakeas, A.T. Tzallas, P. Manousou, “Automated assessment of hepatic steatosis based on liver biopsy image processing”, Information: Selected Papers from the Workshop on Intelligent Systems and Applications in Healthcare, 8(36), 2017. doi:10.3390/info8010036
  • Giannakeas, M. Tsimplakidou, M. Tsipouras, P. Manousou, R. Forlano, K. Votis and A. T. Tzallas, “Image Enhancement of Routine Biopsies: A Case for Liver Tissue Detection,” In Proc. of 17th annual IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE), Washington, US, 2017.
  • Giannakeas, M. G. Tsipouras, A. T. Tzallas, R. Forlano, M. Vavva, E. C. Karvounis, M. Tsimplakidou and P. Manousou, “Measuring Steatosis in Liver Biopsies using Machine Learning and Morphological Imaging,” In Proc. of 30th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS), Thessaloniki, Greece, 2017.

Απαραίτητες γνώσεις:

Python, Database mySQL, MVC Architecture, Javascript 7, HTML, CSS3, MATLAB.

Επιβλέπων/ oντες Καθηγητής/ τές:

Νικόλαος Γιαννακέας

Enjoy this page? Please spread the word