Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών Γ’ Κύκλου Σπουδών

 Οι εγγραφές των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 έως Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Δευτέρα έως Παρασκευή
8:00-15:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Κωστακιοί, 47100 Άρτα, τηλ. 26810 50499
15:00-16:30 (ΝΕΑ ΩΡΑ) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Κωστακιοί, 47100 Άρτα, τηλ. 26810 50234

Για την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι απαραίτητη η προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών εγγραφής:

  1. Αίτηση εγγραφής (δίνεται από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.) (για την αίτηση, πατήστε .pdf, .docx)
  2. Πρωτότυπη Απόδειξη καταβολής διδάκτρων
  3. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής εγγραφής και δήλωση γνώσης και αποδοχής του οδηγού σπουδών και του κανονισμού λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (δίνεται από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.) (για την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε .pdf, .docx)
  4. Φωτοτυπία εγγράφου ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο)
  5. Έντυπο Δήλωσης Διαθεσιμότητας (δίνεται από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.) (για το έντυπο δήλωσης διαθεσιμότητας, πατήστε .pdf.docx)

Η αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Π.Μ.Σ. «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων»
Τηλ.: 26810 20234 | 50499 | 50341 | 50350
Κωστακιοί Άρτας ΤΚ: 47150

Υπενθυμίζεται ότι τα δίδακτρα για τους οικείους φοιτητές (πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τα τρία εξάμηνα είναι δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (€ 2.880,00) και καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις (πριν την έναρξη του εξαμήνου).
Εκπτώσεις:
– κάθε απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου έχει έκπτωση 25% στα δίδακτρα,
– κάθε απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με γενικό βαθμό μεγαλύτερο από επτά (7) στην ακαδημαϊκή του επίδοση έχει έκπτωση 50% στα δίδακτρα, και
– κάθε φοιτητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών έχει έκπτωση 5% επί εφάπαξ καταβολής στα δίδακτρα.

Η καταβολή των διδάκτρων θα γίνεται από 31 Ιανουαρίου 2017 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον αριθμό λογαριασμού GR50 0172 4000 0054 0007 6469 616.

Enjoy this page? Please spread the word