Έναρξη μαθημάτων Γ’ Κύκλου Σπουδών

Τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του ΤΕΙ Ηπείρου θα ξεκινήσουν στις 20 Φεβρουαρίου 2018.
Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2018.


Please follow and like us:

Enjoy this page? Please spread the word