Μοντελοποίηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Από το Σάββατο 22/10/2016
το μάθημα Μοντελοποίηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων θα πραγματοποιείται,
κατόπιν συνεννόησης των φοιτητών με τη διδάσκουσα,
από τις 11:00 έως τις 16:00

Η διδάσκουσα
Ευαγγελία Τσιλιγιάννη

Enjoy this page? Please spread the word